Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Akademik Etkinlikler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ AB BİLGİ MERKEZİ ETKİNLİKLERİ KONFERANSLAR DİZİSİ

Marmara Üniversitesi AB Bilgi Merkezi ve AB Enstitüsü tarafından M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü işbirliği ile 29 Nisan 2013 tarihinde "EURO KRİZİ VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİ" başlıklı bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü Sayın Prof.Dr. Suat OKTAR'ın Oturum Başkanlığı yaptığı konferansa, TCMB Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Turalay KENÇ, M.Ü. Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Erhan ASLANOĞLU, BDDK Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Ozan CANGÜREL, BGC Partners Başekonomisti Sayın Dr. Özgür ALTUĞ sunumları ile katılmışlardır.


 Geleneksel Finans Sempozyumu

2001

 Geleneksel Finans Sempozyumu: 

2002

*Türk Bankacılık Sektörünün Gelişimi Ve Yeniden Yapılandırma

 *Türk Sermaye Piyasalarının Gelişimi Ve Yeniden Yapılandırma

 *Türk Sigortacılık Sektörünün Gelişimi Ve Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

 * Türkiye’de Aktüer Hesapların Önemi Ve Aktüerlik Mesleğinin Geleceği 

 Geleneksel Finans Sempozyumu 

2003

 Geleneksel Finans Sempozyumu 

2004

International Finance Symposium: Knowledge Manegement in the

Finance Sector in Terms of Its Reletionship to Economies of Scale

2005

 

2006

International Finance Symposium:  Financial Sector Intergration; 

Review and Steps Ahead

 

2006

International Finance Symposium:  Financial Sector Intergration; 

Review and Steps Ahead

 

2009

Uluslararası Finans Sempozyumu: Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışlar

 

 

2010

Uluslararası Finans Sempozyumu: Kriz Sonrası Süreçte Finans Sektörü - Reel Sektör İlişkisi

 

Basılı Sempozyum Bildiri Kitapları

2006- International Finance Symposium:  Financial Sector Intergration; Review and Steps Ahead

2005- International Finance Symposium: Knowledge Management in the Finance Sector in Terms of Its Relationship to Economies of Scale

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 09.07.2013 13:43:42 tarihinde güncellenmiştir.