Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Olanakları

Finansal piyasalarda tanınan ve bankacılık alanında üst düzey görevler yapmış öğretim üyelerinin yanı sıra sektörde konusunda uzman öğretim görevlilerinden hem teorik hemde uygulamaya dönük eğitim almak. Bankacılık sektörüne üst düzeyde sorumluk alabilen, analitik düşünebilen, organizasyon yeteneği kuvvetli yöneticilik vasfına sahip mezunları sunmak. Akademik yetkinliğe sahip mezunların üniversitelerde istihdam edilmesi. Öğrencilerine Erasmus olanakları sağlamak.
 

Program Çıktıları ^
1 Bankacılık ve Finans Sektörü için gerekli teorik bilgi ve araçları güncel hayatta kullanabilme becerisi
2 Bankacılık sektöründe yenilikçi, yaratıcı proje ve uygulamaları ortaya koyabilme becerisi
3 Bankacılık alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünme ve problem çözme becerisi
4 Bankacılık alanında küresel gelişmeleri ve sorunları takip edebilme ve güncel ekonomik göstergeleri yorumlayabilmek
5 Sektörde vizyon sahibi olma ve stratejik kararlar alma ve uygulayabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
7 Bankacılık alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve güncel hayata uyarlama becerisi
8 Bankacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme becerisi
9 Bankacılık sektörünü etkileyen riskleri tespit edebilme, ölçebilme ve etkisini azaltabilme bilgisine sahip olma
10 Bankacılık sektörünü etkileyen diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak
 
II. EĞİTİM I. YARIYIL
       
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi Dersi Veren Öğretim Üyesi Adı
BNK7701 Para Banka Teori ve Politikası 2 Prof.Dr.Ahmet YILMAZ
  Finans Teorisi ve Kurumsal Finansman 2 Yrd.Doç.Dr.Güçlü OKAY
BNK7707 Bankacılık Alanında Yasal Düzenlemeler 3 Prof.Dr.Murat ALIŞKAN
BNK7709 Bankacılıkta Fon Yönetimi 2 Prof.Dr.Murat AKBALIK
BNK7011 Finans Matematiği 2 Prof.Dr.Ali KÖSE
BNK7721 Uluslararası Finans 3 Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU
BNK7723 Mali Piyasaların İşleyiş Mekanizmaları 2 Doç.Dr.K.Batu TUNAY
  Toplam: 7 Ders  16 Kredi  
 
II. EĞİTİM II. YARIYIL
 
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi Dersi Veren Öğretim Üyesi Adı
BNK7704 Aktif - Pasif Yönetimi 2 Doç.Dr.Gülcan ÇAĞIL
BNK7708 Merkez Bankası ve Bilanço Analizi 3 Doç.Dr.Levent ÇİNKO
BNK7702 Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri 3 Yrd.Doç.Dr.Hayati ERİŞ
BNK7706 Banka Muhasebesi 2 Yrd.Doç.Dr.Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR
BNK7022 Ekonomik Konjontür ve Finansal Piyasalar 2 Prof.Dr.Erhan ASLANOĞLU
SPY7032 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi 2 Dr.Adnan YİĞİT
BNK7980 Dönem Projesi -  
  Toplam: 7 Ders  14 Kredi  
 

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 19.10.2017 15:00:53 tarihinde güncellenmiştir.