Institute of Banking and Insurance

Institute of Banking and Insurance

Sermaye Piyasası ve Borsa Doktora Programı

I. YARIYIL
       
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi Dersi Veren Öğretim Üyesi Adı
SPY8011 Finans Teorisi ve Kurumsal Finansman 3 Prof.Dr.Murat AKBALIK
SPY8012 Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar 3 Doç.Dr.Gülcan ÇAĞIL
SPY8013 Finansal Piyasalarda Ekonomik Analiz 3 Prof.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
SPY8014 Finansal Piyasalarda Kantitatif Analiz Teknikleri 3 Doç.Dr. Kaşif Batu TUNAY
SPY8015 Sermaye Piyasası Hukuku 3 Prof.Dr.Ayşe SÜMER
SPY8016 Sermaye Piyasalarında Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 Prof.Dr.İdil Özlem KOÇ
SPY8017 Uluslararası Finans 3 Doç.Dr. Server DEMİRCİ
  Toplam: 7 Ders  21 Kredi  
       
II. YARIYIL
 
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi Dersi Veren Öğretim Üyesi Adı
SPY8018 Sermaye Piyasası Kurumlarında İç Kontrol ve Bağımsız Denetim 3 Doç.Dr. Atilla UYANIK
SPY8019 Merkez Bankacılığı ve Bilanço Analizi 3 Prof.Dr.Erişah ARICAN
SPY8020 Davranışsal Finans 3 Doç.Dr.Mustafa OKUR
SPY8021 Menkul Kıymet ve Türev İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi 3 Doç.Dr.Celali YILMAZ
SPY8022 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 Prof.Dr.Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
SPY8023 Kurumsal Yönetim ve Etik 3 Prof.Dr.İdil Özlem KOÇ
SPY8024 Sermaye Piyasalarında Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 3 Prof.Dr.Ali İhsan KARACAN
  Toplam: 7 Ders  21 Kredi