Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Azami Sürelerini Tamamlamış Tezsiz YL Öğrencileri İçin Sınav Hakkı Verilmesi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 1. Fıkrasına göre Tezsiz Yüksek Lisans Programları için azami 3 (üç) yarıyıllık süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda tamamlanan, devam şartını sağlamış fakat ders/derslerden ve projeden başarısız olan öğrenciler için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminde belirtilen ara sınav (26 Mart 2018 – 04 Nisan 2018) tarihlerinde yapılmak şartıyla her bir dersten ve projeden birer sınav açılmasına karar verilmiştir.

Bütün derslerini vermiş ancak Not Ortalaması (GANO)  2.50 nin altında olan öğrencilerde belirtilen tarihlerde sınava girebilirler.

Bu bağlamda başarısız olduğunuz ders / dersleriniz ile ilgili sınav tarihleri ve saatleri Enstitümüzce ayrıca ilan edilecektir. Dönem Projesinden başarısız bulunan öğrencilerimizin proje teslim tarihleri de 26 Mart 2018 – 04 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 06.03.2018 09:08:20 tarihinde güncellenmiştir.