Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı (Bahar Dönemi)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Ön kayıt başvuruları 07 - 14 Ocak 2019 saat 17.00 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Başvurular başvuru.marmara.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Başvuru Şekli;

Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular);

 

  1. Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
  2. Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)” hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.) (Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
  3. Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir .) (zorunlu); Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen tüm fotoğraflar iptal edilecektir.
  4. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir ); Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
  5. Türkçe olmayan belgelerde;  (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
  6. TÖMER belgesi.  Yabancı Uyruklu adaylar en az B2 Seviyesinde tömer belgesi getirmek zorundadır. (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans  programdan mezun olanlardan istenmez. )
  7. Okul Tanıma Belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar) Okul tanıma belgesi,kesin kayıt sırasında aday tarafından Enstitümüze teslim edilecektir.

*Başvurusu onaylanan adaylar "Mesleki Değerlendirme Sınavına" girebilmesi için başvuru sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) güncel "Sınav Giriş Belgesi"ni sınavdan 2 (iki) gün önce almaları gerekmektedir.

** Ön başvuru yapan adaylar başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) başvuru durumlarına bakmaları gerekmektedir.

   KONTENJANLAR

Bölüm TC Uyruklu  Yabancı  
Bankacılık 25 6  
Sermaye Piyasası ve Borsa      25 6  
Sigortacılık 25 6  
İslami Bankacılık ve Finans 25 6  

 

2018-2019 AKADEMİK YILINA AİT PROGRAM ÜCRETLERİ

Bölüm Ders Saat Ücreti  Güz Yarıyılı Ücreti Bahar Yarıyılı Ücreti 
Bankacılık 300 5100 TL  4200 TL
Sermaye Piyasası ve Borsa      300 5100 TL 4200 TL 
Sigortacılık 300 5100 TL 4200 TL 
İslami Bankacılık ve Finans 300 5100 TL 4200 TL 

 

 

 

                                                                                  DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

Tezli Programlar 

T.C. Uyruklu

 (Yüzde)

Tezli Programlar

Yabancı Uyruklu

(Yüzde)

Tezsiz Programlar

T.C. Ve Yabancı Uyruklu (Yüzde)

ALES veya eşdeğer sınav

50

-

-

Transkript Notu

20

40

40

Mesleki Bilgi Değerlendirme

15

40

40

Mülakat (Sözlü)

15

20

20

TOPLAM

100

100

100

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 25.12.2018 11:41:04 tarihinde güncellenmiştir.