Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !!!

Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak için müracaat edecek öğrencilerimizin Yabancı Dil Belgesi olmayanların 19 Ocak 2018 tarihinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir.

M.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği;

Madde 8) Türkçe eğitim yapılan programlar için (a) bendinde belirtilen sınavlardan birinden en az 40 puan veya denk bir puan alınmış olması gerekir.

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 15.01.2018 12:44:55 tarihinde güncellenmiştir.