İstatistikler

Ölçme Yöntemi Birimi Bölüm Yıllık veriler tek bir sütunda gösterilmiştir
2011-2012 Bahar - Değeri 2012-2013 Güz - Değeri
3.1. { [Sayısal programa kabul edilenler için Sayısal LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1.25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]} / 2   Aktüerya Tezsiz: - -
Mutlak Sayı Aktüerya    - (76,34 + 66,13) / 2 = 71,24
3.3. { [Eşit Ağırlıklı programa kabul edilenler için Eşit Ağırlıklı LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1.25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]} / 2 Bankacılık Tezsiz: ( 74,35 + 64, 77 ) / 2 = 69,56 ( 71,38 + 66,50 ) / 2 = 68,94
Bankacılık: (76,89+70,65) / 2 = 73,77 ( 76,31 + 72,78) / 2 = 74,55
Sermaye Piyasası ve Borsa Tezsiz: ( 71,66 + 66,09) / 2 = 68,88 ( 70,76 + 67,35) = 69,06
Sermaye Piyasası ve Borsa (78,95+72,17) /2 = 75,56 ( 75,85 + 70,88) = 73,37
Sigortacılık Tezsiz: (74,45 + 64,08) / 2 = 69,27 (67,42 + 69,62) = 68,52
Sigortacılık:  (71,14+69,01)/2 = 70,07 ( 71,64 + 71,22) = 71,43
4.3. { [Eşit ağırlıklı programa kabul edilenler için Eşit Ağırlıklı LES puanlarının yüz üzerinden (LES 80 üzerinden olduğu için puanlar 1,25 ile çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)]}/3   Bankacılık (82,21 + 71,74 + 82,25) / 3 = 78,73 ( 79,21 + 73,3 + 84,94) / 3 = 79,15
5.1. Personel Giderleri YTL   143010,96 142847,44
5.2. Sosyal güvenlik Giderleri   15631,5 13373,64
5.3. Mal ve hizmet Giderleri   1755,76 3270
5.6. Toplam Bütçe Giderleri   160398,22 159491,08
6.2. Öğrenci katkı payları geliri ( öğrenim kredisi dahil birinci öğretim, ikinci öğretim, lisansüstü öğrenci, özel öğrenci, yaz okulu, açık öğretim, uzaktan eğitim, bilimsel hazırlık, SUNY üniversite payı) / Toplam öğrenci sayısı YTL   282685,92 / 790 = 357,83 256477,8 / 815 = 314,70
6.5. Toplam bütçe (yukarıdakilerin toplamı) / Toplam öğrenci sayısı   282685,92 / 790 = 357,83 256477,8 / 815 = 314,70
Kadrolu idari personel ( 657 sayılı Kanuna tabi olan personel ve daimi statüdeki işçiler) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı Mutlak sayı   6/35 = 0,171 6/36 = 0,166
İdari personelin (Kadrolu, sözleşmeli (657/4b) ve hizmet alınan) sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı Mutlak sayı   6/35 = 0,171 6/36 = 0,166
Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı   790 / 33 = 23,94 815 / 34 = 23,97
Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı Mutlak Sayı   790 / 33 = 23,94 815 / 34 = 23,97
13.1. Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP dahil) Mutlak sayı   790  / 35 = 22,57 815 /36 = 22,64
13.2. Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP hariç)   790  / 35 = 22,57 815 /36 = 22,64
(Lisansüstü öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde   (790 / 790) X 100 = 100 (815 / 815) X 100 = 100
(İl dışından gelen öğrencilerin sayısı (Aile ikametgâh adresleri il dışı olanlar) / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde    ( 127 / 790) X 100 = 16,08  ( 131 / 815) X 100 = 16,07
(Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı) x100 Yüzde Tezli  ( 50 / 112 ) X 100 = 44,64  (67 /163 ) X 100 = 41,10
Tezsiz ( 36 / 41 ) x 100  = 87,80 ( 37 / 44 ) x 100  = 84,09
(Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 Yüzde Bankacılık Doktora (16 /31) x 100 = 51, 61  (19 /45) x 100 = 42, 22 
24.2. (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x100 Yüzde   ( 31 / 790 ) x100 = 3,92 ( 31 / 815 ) x100 = 3,80
24.3. (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100   ( 10 /790) x 100 = 1,26 ( 10 /815) x 100 = 1,23
24.4. (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   ( 41 / 790 ) x100 = 5,18 ( 41 / 815 ) x100 = 5,03
28.4. (Birinci yılda kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde    ( 0 / 635) x 100 = 0
28.5. (Birinci yılda kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100    ( 0 / 180) x 100 = 0
28.6. (Birinci yılda kaydı silinen öğrenci sayısı toplamı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   ( 0 /815) x 100= 0
29.4. (Kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100    ( 1 / 635) x 100 = 0,157
29.5. (Kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100   ( 1 / 180 ) x 100 = 0,55
29.6. (Kaydı silinen öğrenci sayısı (yukarıdakilerin toplamı) / Toplam öğrenci sayısı) x 100   ( 2 /815) x 100 = 0,245
30.2. (Kendi kurumlarında doktora programlarına kayıt olan yüksek lisans mezun sayısı / Toplam yüksek lisans mezun sayısı) x 100   ( 5 / 34) x 100 = 14,70
31.3. Yüksek lisans Programlarında mezun olan öörencilerin ortalama vüksek lisans mezuniyet süresi / Yüksek Lisans programlarının normal mezuniyet süresi Mutlak Sayı   ( 4 / 3 ) = 1,33
31.4. Doktora Programlarında mezun olan öğrencilerin ortalama doktora mezunivet süresi / Doktora programlarının normal mezuniyet süresi   ( 7 / 6 ) = 1,16
32.3. (Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde   ( 24 / 88) x 100 = 27,27
32.4. (Normal süre içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı) x 100   ( 2 / 18 ) x 100 = 11,11
32.5. (Normal süre içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı / Normal süre içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı toplamı) x 100   ( 26 / 106 ) x 100 = 24,53
33.3. (Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100   ( 34 / 635) x 100 = 5,35
33.4. (Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100   ( 9 / 180) x 100 = 5
33.5. (Mezun olan toplam öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   ( 43 / 815) x 100 = 5,28
34.3. Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı Mutlak Sayı   2727,14/34= 80,21
34.4. Doktora mezunlarının mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı   759,06 / 9 = 84,34
34.5. Mezunların mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı    3486,2 / 43 = 81,07
36.1. (Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisinin seçildiği turda seçime katılan öğrenci sayısı / ilgili birimlerdeki toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde   Bankacılık: ( 15 / 207 ) x 100 = 7,24                                                                               Sermaye : (10 / 243 ) x 100 = 4,11                                                                              Sigorta : ( 7 / 178) x 100 = 3,93                                                                               Doktora:(12/180) x 100 = 6,66
36.2. (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü öğrenci temsilcisinin seçiminde ilgili birimde seçime katılan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı / ilgili birimlerdeki toplam Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı) x 100   ( 1 / 4) x 100 = 25
36.3. (Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimlerinde seçime katılan Genel Kurul üyelerinin sayısı/ Öğrenci Konseyi Genel Kurul Üyelerinin toplam sayısı) x 100   ( 1 / 29) x 100 = 3,44
37.6. (Yüksek lisans programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde   0 ( 1 / 635) x 100 = 0,157
37.7. (Doktora programlarına giden öğrenci sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100   0 0
37.8. (Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına giden öğrenci sayıları toplamı/ Toplam lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları) x 100   0 ( 1 / 815) x 100 = 0,123
38.2. Ders aşamasındaki Y.Lisans öğrenci sayısı / Y. Lisans sınıflarının (şubelerinin) sayısı Mutlak Sayı   Tezli : (50 / 3) = 16,66      Tezsiz:(36/3)=12 Tezli : (67 / 3) = 22,33      Tezsiz:(37/3)=12,33
38.3. Ders aşamasındaki Doktora öğrenci sayısı / Doktora sınıflarının (şubelerinin) sayısı   ( 16 / 1) = 16 ( 19 / 1) = 19
38.4. Ders Aşamasındaki Toplam öğrenci sayısı / Toplam sınıf (şube) sayısı   (102 / 4) = 25,5 (126 / 4) = 30,75
39.3. Mezun olmak için tezli yüksek lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Tezli yüksek lisans program sayısı Mutlak Sayı   ( 45 / 4 ) = 11,25
39.4. Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Tezsiz yüksek lisans program sayısı   ( 41 / 3 ) = 13,66
39.5. Mezun olmak için doktora programlarında alınması gereken ders sayısı toplamı / Doktora program sayısı   ( 12 /1) = 12
40.3. Yüksek lisans programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Yüksek lisans program sayısı   ( 132 / 7) = 18,85
40.4. Doktora programlarında haftalık ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı / Doktora program sayısı   ( 26 / 1) = 26
42.3. (Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders sayısı / Yükseklisans açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı) x 100 Yüzde   (8/42)x100= 19,04 (7/44)x100= 15,90
42.4. (Doktora programlarında yeni açılan ders sayısı / Doktora programlarında açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı) x 100   ( 1 / 6) x 100 = 16,66 ( 3 / 6) x 100 = 50
43.1. Ders veren kadrolu ööretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı hariç) / Ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının savısı Mutlak Sayı   (71 / 34) = 2,08
43.2. Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı dahil) / Ders veren tam zamanlı ööretim elemanlarının savısı   (241 / 34) = 7,08
43.3. Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı hariç W Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının sayısı   (101,5 / 39 ) = 2,60
43.4. Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar ve Tez Danışmanlığı dahil) / Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öaretim elemanlarının sayısı   ( 271,5 / 39 ) = 6,96
44.1. Tamamlanan yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı   ( 6 / 33) = 0,18 ( 4 / 34) = 0,12
44.2. Tamamlanan doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı   ( 6 / 33) = 0,18 ( 3 / 34) = 0,09
44.3. Tamamlanan tez (yüksek lisans ve doktora) sayısı / Öğretim üyesi sayısı   ( 12 / 33) = 0,36 ( 7 / 33) = 0,21
Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı   84 / 33 = 2,56
Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı   422 / 33 = 12,79
Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan toplam atıf sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı Mutlak Sayı   509 / 33 = 15,42
52.3. Toplam derslik alanı / Toplam öğrenci sayısı     Ders Aşaması: (157 / 102) = 1,54 Tüm:(157/790)= 0,198 Ders Aşaması: (157 / 123) = 1,28 Tüm:(157/ 815 )= 0,192
53.1. Y.lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı / Y.lisans programlarındaki öğrenci sayısı Mutlak Sayı   Ders Aşaması: (1/86)= 0,00116 Tüm:(1/620)= 0,00161 Ders Aşaması: (1/104)= 0,00961 Tüm:(1/635)= 0,00157
53.2. Doktora programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı / Doktora programlarındaki öğrenci sayısı   Ders aşaması: (1/16)= 0,0625 Tümü:(1/170)=0,00588 Ders aşaması: (1/19)= 0,052 Tümü:(1/180)=0,0055 
53.3. Öğrenci kullanımına açık toplam bilgisayar sayısı / Toplam öğrenci sayısı   Ders aşaması: (1/102)=0,0098 Tümü:(1/790)=0,00126 Ders aşaması: (1/123)=0,081) Tümü:(1/815)=0,00122
Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı Mutlak Sayı   40000/790= 50,632 40000//815= 49,08
Haftalık ortalaması alınacak Saat   72
(Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti (vizite) sayısının günlük ortalaması / Toplam öğrenci sayısı) x100 Yüzde   (6/815) x100= 0,736
(Personele sunulan sağlık hizmeti (vizite) sayısının günlük ortalaması / Toplam personel sayısı) x100 Yüzde   (1/6)x100= 16,66
66.1. (Yükseköğretim Kurumu’nun yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde   (1/790)x100= 0,126 (1/815)x100= 0,122
66.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   -  
66.3. Yurtlarda kalan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   (1/790)x100= 0,126 (1/815)x100= 0,122
67.2. (Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılıksız burs verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde   (6/790)x100= 0,75 (6/815)x100= 0,736
67.3. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından burs verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   (5/790)x100 = 0,63 (5/815)x100 = 0,613
67.4. Burs, kredi ve destek verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100   (11/790)x100= 1,39 (11/815)x100= 1,349
Anket Yüzde   77,5 -

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 17.07.2014 12:15:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM