Basılı Belgeler Formlar

Formlar

- Doktora listeleri için doldurulacak form
 
Sendika Formları:
 -Sendika Yönetmeliği
 -Sendika Üyelik Formu
 -Sendika Üyelikten Çekilme Formu (EK-3)
 -Sendika Üyelikten Çekilme Formu (EK-4)
 
Görev Yeri Farklı Olan Öğretim Elemanları Formu
 
Performans Değerlendirme Yönergesi
 - EK1 - Çalışanlar İçin Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
 - EK2 - Yöneticiler İçin Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
 - EK3 - Performans Değerlendirme Sonuçları Formu
 - EK4 - Performans Değerlendirme Cetveli
 
GEÇİCİ KART FORMLARI
      - İlgili Makama Yazısı
      - Geçici Kart Talep Formu
      - Geçici Kart İade Formu
 
- Kurumumuza Nakil Talebinde Bulunacak İDari Personel İçin Personel Durum Bildirim Formu
 
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜT ANALİZİ ÇALIŞMASI FORMU

- BYS Kullanıcı Formu
 
- Personel İhtiyaç Cetveli Formu 
 
- Kadro Talep Formu
 
- Giyim Yardımı Formu
 
- Marmara Üniversitesi İdari Yöneticilerine Ait Bilgi Formu(Akademisyenler İçin)
 
- Yöneticiler İçin İmza Sirküsü Formu
 
-KARARNAME FORMLARI(İDARİ) (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
          Asalet Tasdiki ve Terfi Kararnamesi
          Askerlik Hizmeti Değerlendirme Kararnamesi
          Derece Değişikliği Kararnamesi
          Ünvan Değişikliği Kararnamesi(Şef Altı)
          Ücretsiz İzin Değerlendirme Kararnamesi
          64.Madde Kararnamesi
          Diploma Değerlendirme Kararnamesi
 
- Toplu Terfi Formu(İdari) (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
- Toplu Terfi Formu(Akademik) (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
 
- GÖREV SÜRESİ UZATMA FORMLARI (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
          Görev Süresi Uzatma Formu(Yardımcı Doçent)
          Görev Süresi Uzatma Formu(Öğretim Görevlisi)
          Görev Süresi Uzatma Formu(Okutman)
          Görev Süresi Uzatma Formu(Araştırma Görevlisi)
 
 
- EMEKLİ FORMLARI
           Yaş Haddinden Dolayı Emeklilikte Kullanılacak Emeklilik Formu
           Kendi İsteği ile Emeklilikte Kullanılacak Emeklilik Formu
           İdari Personel Emeklilik Formu
 
 
- PASAPORT FORMLARI (İlgili Formlara 18 Mayıs 2012 Cuma Gününe Kadar buradan ulaşılabilir. Bu tarihten sonra işlemler Personel BYS Üzerinden yapılacaktır.)
            Çalışan (Hususi Damgalı) Pasaport Formu(Akademik-İdari)
            Hizmet Pasaport Formu
            
- İZİN FORMLARI
 
           Yıllık İzin Formu1
           Yıllık İzin Formu2
           Sağlık İzin Formu1
           Sağlık İzin Formu2
           Günlük İzin Formu
           Yurtdışı İzin Formu
           İzin Formu (İç Denetim Birimi)
 
-Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi
 
-Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu
 
- HİZMET BELGESİ (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
       
- İLİŞİK KESME BELGESİ
 
- MAL BİLDİRİMİ FORMU
 
 
- PERSONEL BİLGİ FORMU
 
- PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ
 
- SİCİL FORMU
 
- SİCİL ÖZETİ (İlgili Formlara Personel BYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
 
- SİCİL RAPORU(İdari) (İlgili Formlara PBYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
 
- SİCİL RAPORU(Akademik) (İlgili Formlara PBYS Üzerinden Ulaşılabilir.)
 
- STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ
 
- TEDAVİ YARDIMI BEYANNAMESİ
 
- ÖĞRETİM ELEMANI SONUÇ FORMU(Fakülte - Yüksekokul İçin)
 
- ÖĞRETİM ELEMANI SONUÇ FORMU(Meslek Yüksekokulu İçin)
 
- ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL İÇİN)
 
- ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN)
 
- FONKSİYON ENVANTER FORMU
 
- ENVANTER TABLOLARI

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 17.07.2014 12:19:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM