2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Kesin Kayıt İşlemleri

I. Eğitim Lisansüstü Eğitim kesin kayıt hakkında...

KESİN KAYIT TARİHLERİMİZ 02 EYLÜL - 06 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDADIR

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

I.EĞİTİM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

            Enstitümüz 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarını kazanan öğrencilerimizin kesin kayıtları 02 Eylül -06 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

            Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiş olup, eksik belge ibraz eden öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kesin Kayıt Formu (Kesin Kayıt Esnasında Enstitüden verilecektir.)

 

2- Diploma aslı, Geçici Mezuniyet Belgesi veya yurtdışından mezun olanlar için Türkçe Tercümeli diploma ve denklik belgesinin asılları ibraz edildiği takdirde fotokopileri kabul edilecektir.

 

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi  KPDS, YDS,  E-YDS, TOEFL,YÖKDİL

 

4- ALES Sonuç Belgesi

 

5- Trankript belgesi (aslı ile birlikte getirilerek onay yaptırılacaktır.)

 

6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

7- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

 

8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

 

9- Lisanüstü Yerleştirme Sonuç Belgesi (basvuru.marmara.edu.tr)

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

1-Kesin Kayıt Formu (Kesin Kayıt Esnasında Enstitüden verilecektir.)

 

2-Öğrenim harcının I.taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu. Harçlar Yapı Kredi Bankası şubelerine yatırılabilinir.

 

3- Mezuniyet belgesi tercümesinin noter tasdikli sureti

 

4- Transkriptin tercümesinin noter tasdikli sureti.

 

5- Pasaportun tercümesinin noter tasdikli sureti.

 

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

 

7- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Okul Tanıma Yazısı ve TÖMER Belgesi (B2)

 

8- Lisanüstü Yerleştirme Sonuç Belgesi (basvuru.marmara.edu.tr)

 

 

II. Eğitim (Tezsiz) Lisansüstü Eğitim kesin kayıt hakkında...

KESİN KAYIT TARİHLERİMİZ 09-13 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDADIR

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

II.EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

 

            Enstitümüz 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programlarını kazanan öğrencilerimizin kesin kayıtları 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

           

Kesin kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiş olup, eksik belge ibraz eden öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1-Kesin Kayıt Formu (Kesin Kayıt Esnasında Enstitüden verilecektir.)

 

2-Öğrenim harcının I.taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu. Harçlar Yapı Kredi Bankasının bütün şubelerinden yatırılabilir.

 

3- Diploma aslı, Geçici Mezuniyet Belgesi veya yurtdışından mezun olanlar için Türkçe Tercümeli diploma ve denklik belgesinin asılları ibraz edildiği takdirde fotokopileri kabul edilecektir.

 

4- Trankript belgesi (aslı ile birlikte getirilerek onay yaptırılacaktır.)

 

5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

 

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

 

8- Lisanüstü Yerleştirme Sonuç Belgesi (basvuru.marmara.edu.tr)

 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1-Kesin Kayıt Formu (Kesin Kayıt Esnasında Enstitüden verilecektir.)

 

2-Öğrenim harcının I.taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu. Harçlar Yapı Kredi Bankası şubelerine yatırılabilinir.

 

3- Mezuniyet belgesi tercümesinin noter tasdikli sureti

 

4- Transkriptin tercümesinin noter tasdikli sureti.

 

5- Pasaportun tercümesinin noter tasdikli sureti.

 

6- 2 Adet vesikalık fotoğraf.

 

7- Eğitimini yurtdışında tamamlayanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan Okul Tanıma Yazısı ve TÖMER Belgesi (B2)

 

8- Lisanüstü Yerleştirme Sonuç Belgesi (basvuru.marmara.edu.tr)

HIZLI ERİŞİM