Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Yeni-Azami Sürelerini Tamamlamış Tezsiz YL Öğrencilerinin Sınav Hakkı Uygulaması

Tezsiz Yüksek Lisans Programlamları için azami 3 (üç) yarıyıllık süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda tamamlanan, devam şartını sağlamış fakat ders/derslerden ve projeden başarısız olan öğrenciler için 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı akademik takviminde belirtilen ara sınav tarihlerinde yapılmak şartıyla her bir dersten ve projeden birer sınav açılmasına Üniversitemiz Rektörlüğünce karar verilmiştir.

Bu Kapsamda;

1-  Sınavlar Tek Ders Sınavı şeklinde yapılacaktır.

2- Ders / derslerden başarısız olan veya  dönem projesi kalmış olan öğrencilerimiz ile bütün derslerini vermiş ancak Not Ortalaması (GANO)  2.50 nin altında olan öğrencilerimiz ders ve proje kayıtlarının yapılabilmesi için 23.03.2018 tarihine kadar  Enstitümüze başvurması gerekmektedir.

3-  Bu kapsamdaki öğrencilerin sınavları  (26.03.2018 - 04.04.2018)  tarihleri arasında sınav yapacak öğretim üyesinin belirteceği gün, yer ve saatte sınava girmeleri gerekmektedir.

 

Dönem projesi olan oğrenciler için tıklayınız...

Dersi / dersleri ve projesi olan olan oğrenciler için tıklayınız... 

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×