Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Mevzuat ve Yönetmelikler

2013 Yılı Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Müfredat Komisyonu ve Mevzuat Komisyonu Toplantı Takvimi
 
Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar
 
Doçentlik Sınav Yönetmeliği Uygulamada İzlenecek Yol
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
 
4857 Sayılı İş Kanunu 
 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
 
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

 

Yönetmelikler

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
 
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları Görevde Yükselme Yönetmeliği
 
 

 

Yönergeler

Marmara Üniversitesi Yetkinlik Bazlı Persformans Değerlendirme Yönergesi

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 17.07.2014 12:18:04 tarihinde güncellenmiştir.