Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Sık Sorulan Sorular

 • Kayıt dondurmak istiyorum ne yapmalıyım?
 • Kayıt dondurmak isteyen öğrenci,  kayıt dondurma dilekçesini müdürlüğe verecektir. Enstitü Yönetim Kurulu’nun onay vermesi halinde öğrencinin kaydı dondurulur. Kayıt dondurma müracaatları dönem başlarında yapılır. Kayıt dondurduğu dönemde öğrenci harç yatırmaz ve ders kaydı yapmaz. Kaydı dondurulan öğrenci hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamaz.
 
 • Transkript ve öğrenci belgesini nasıl alabilirim?
 • Transkript ve  öğrenci belgesi müracaat edilen  gün içinde öğrenci işlerinden alabilirler. 
 
 • Öğrenci Kimliği ve sağlık karnesini kaybetme durumunda ne yapmalıyım?
 • Gazete ilanı ile birlikte öğrenci işlerine başvurulması halinde iki gün içinde alınabilir.

 

 • Mezuniyet belgemi nasıl alabilirim?
 • Mezun olan öğrenci, öğrenci işlerinden ilişik kesme formu alır ve gerekli yerlere onaylattırır. Onaylatılan belge ile birlikte aynı gün içinde mezuniyet belgesi ve transkript alınabilir.

 

 • Mezuniyet belgesi almak için gerekli olan evraklar nelerdir?
 • 3 Adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir), nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci kimliği ve CV

 

 • Mezuniyet belgemi kaybettim, tekrar çıkartmak için ne yapmalıyım?
 • Ulusal yayın yapan gazetelere verilen kayıp ilanıyla birlikte enstitüye dilekçe verilir. Dilekçe verildikten sonra en erken iki gün içinde alınabilir.

 

 • Enstitüden kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
 • Kaydını sildirecek öğrencinin öncelikle en erken bir hafta önceden dilekçe vermesi gerekmektedir. Başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin kaydı silinir. Kaydını sildirecek öğrencinin harç borcunun bulunmaması gerekmektedir.


 • Enstitünüze nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim?
 • Akademik takvimde yer alan tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları Enstitü web sayfasından duyurulmaktadır. Belirtilen tarih aralığında, öncelikle İnternet üzerinden ön kayıt başvurusu yapılır ve aynı tarihler arasında ön kayıtta istenen belgeler bizzat Enstitümüze teslim edilir. Bu esnada aday öğrenciye yazılı ve sözlü sınava gireceği tarih ve yeri gösteren sınava giriş belgesi verilir. Bu sınavlar sonucunda kazanan öğrenciler Kesin kayıt için belirlenen tarihler arasında Enstitümüze bizzat gelerek duyurularımızda yer alan kesin kayıtta istenilen evrakları teslim ederek kaydını tamamlar.    


 • Posta yolu ile Ön kayıt veya Kesin kayıt yapabilir miyim?
 • Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


 • Kayıt tarihlerinde il dışındayım, Ön kaydımı veya Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?
 • Ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile işlem yapılabilir.

 • Harcımı ne zaman ve nereye yatırabilirim?
 • Enstitü web sayfasında yer alan Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Denizbank’a öğrenci numaranızla birlikte harcınızı yatırabilirsiniz.


 • Ders kaydımı nasıl ve ne zaman yapabilirim?
 • Enstitü web sayfasında yer alan Akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında BYS üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle ders seçimi yapıp, danışman onayına gönderilerek ders kaydı yapılabilir.


 • Ders kaydımı  zamanında yapamadım ne yapabilirim?
 • Ders kaydını zamanında yapamayan öğrenciler, M.Ü.Akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme tarihi aralığında, Enstitümüze dilekçe vermeleri gerekir.


 • Derslere devam zorunluluğu var mı?
 • Enstitümüzde derslere %70 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlıktan kalan öğrenci sınavlara giremez.


 • Vizeye sınavına girmezsem, Final/Bütünleme sınavlarına katılabilir miyim?
 • Vize sınavına girmeyen öğrenci Final/Bütünleme sınavlarına giremez.


 • Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları nedir?
 • Vize sınavının %40’ı ve Final(Bütünleme) notunun %60’ı alınarak Başarı notunuz hesaplanmaktadır.

 • Mezun olmak için ortalamamın ne olması gerekli?
 • Yüksek Lisans öğrencilerinin mezun olabilmek için Genel Not Ortalaması 4'lük sistemde 2.50, doktora öğrencilerinin mezun olabilmek için Genel Not Ortalaması 4'lük sistemde 3.00 olması gereklidir

 • Derslerde başarılı olabilmek için ortalamamın ne olması gerekli?
 • Bir dersten başarılı sayılabilmek için vize(%40) ve final (%60) başarı notunun toplamının yüksek lisansta en az 65, doktorada en az 75 olması gereklidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki vize notu ne olursa olsun, yüksek lisansta final sınav puanı 65'in, doktora da final sınav puanı 75'in altında olanlar, vize ve finalin ortalaması ilgili asgari ortalamanın üzerinde olsalar dahi başarısız sayılacaklardır.

 • Harfli başarı notları ve karşılık gelen başarı katsayıları nasıl hesaplanır?

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 09.07.2013 12:48:50 tarihinde güncellenmiştir.