Misyon ve Vizyon

   Enstitü üstlendiği misyon nedeniyle, üniversite-finans sektörünün işbirliğine önem vermekte ve bunu en iyi şekilde geliştirmeye çalışmaktadır. 21. y.y. da küreselleşen ve rekabetin arttığı finansal piyasalarda görev yapacak; üretken ve proaktif, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, güçlü teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip, rekabetçi yönetici adayları ve nitelikli uzmanları yetiştirmektedir.

   Enstitümüzün üstlendiği vizyon ise, misyonumuzu canlı ve dinamik kılmak için ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda, ortaya çıkan yenilikleri izleyerek sürekli değişim ve gelişimi takip ederek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen ve ekip çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturmaktır.

   Yetki, Finans sektörüne eleman yetiştirme,

   Görev, Finans sektörüne nitelikli eleman yetiştirme ve gerekli bilgi donanımını onlara kazandırma,

   Sorumluluklar, Öğrencilere gerekli bilgi donanımının yanında, etik ve ahlaki değerleri de aşılamak.


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 04.05.2023 15:01:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM