İş Olanakları

Bankacılık yüksek lisans ve doktora mezunları sektörde bankaların yanı sıra TCMB, BDDK, TMSF ile özel sektördeki kuruluşlara orta ve üst düzey yönetici, uzman, müfettiş, vb görevlerde etkin olarak çalışmaktadır

Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisans mezunları sektörde portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, aracı kurumlar ve bankaların yanı sıra İMKB, SPK, BDDK ile özel sektördeki kuruluşlara orta ve üst düzey yönetici yetiştirmekte ve mezunlarımız uzman, dealer, broker vb görevlerde etkin olarak çalışmaktadır.

Sigortacılık ve Aktüerya yüksek lisans mezunları sektörde sigorta şirketleri, emeklilik şirketlerinin yanı sıra SGK, Sigorta Denetleme Kurulu, SEGEM, Milli Reasürans, Türkiye Reasürans Sigorta Şirketleri Birliği, T.C. Hazine Müsteşarlığı gibi kuruluşlarda ve özel sektörde aktüer, orta ve üst düzey yönetici, uzman, broker, eksper, müfettiş vb görevlerde etkin olarak çalışmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dr. Önder HALİSDEMİR - Aktifbank / Genel Müdür - BSE Mezunlar Derneği Başkanı,

Dr. M.İbrahim TURHAN - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı,

Doç.Dr. Mustafa K. YILMAZ - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkan Yardımcısı,

Doç.Dr. Lokman GÜNDÜZ - TCMB Banka Meclis Üyesi,

Doç.Dr. Yakup ERGİNCAN - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü,

Doç.Dr. K.Evren BOLGÜN - Notus Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,

Dr. Sezai BEKGÖZ - İMKB TAKASBANK A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,

Gürkan POLAT - Yalova Altınova Kaymakamı,

Dr. Ş. Alp KELER - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdürü,

Dr. Serdar SATOĞLU - Türkiye Vakıflarbankası T.A.O./ Genel Müdür Yardımcısı,

Fahrettin YAHŞİ - Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. / Genel Müdür,

Dr. Sezai TANRIVERDİ - Yazıcılar Holding A.Ş. / Genel Müdürü,

Dr. Berna Özşar KUMCU - SEGEM / Müdür Yardımcısı,

Ozan CANGÜREL - BDDK / Risk Yönetimi Daire Başkanı,

S. Ahmet IŞKIN - İstanbul Altın Borsası / Başkan Yardımcısı,

Dr. M. Hakan SARAÇ - Sigorta Denetleme Kurulu / Başkan Yardımcısı,

Dr. A. Botan BERKER - Fitch Ratings Türkiye Genel Müdürü,

Dr. Özgür ASLAN - İMKB – Baş Uzman.


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 17.03.2020 11:20:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM