Eğitim - Öğretim Rehberi

Lisansüstü Öğrenim

Üniversitemizde lisansüstü düzeyinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvurularda aranan genel koşullar, başvuru süreci ve kabul süreci aşağıda anlatılmıştır. Farklı programlarda ilave koşulların sağlanması istenebilir ve burada listelenen belgelere ilave belgeler talep edilebilir. Başvuracağınız enstitünün web sayfasını ayrıca takip etmeniz gerekir.

Lisansüstü Özel Öğrenci:

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. 

 

Genel Başvuru Koşulları:

 Yüksek Lisans

1) Lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar lisans öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar. Ancak kesin kayıt süresinde mezuniyetlerini belgelemeleri gereklidir.

2) ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 60 almış olmak:

 • ALES yerine GRE veya GMAT sınav sonuçları da kullanılabilir. ALES sınavının  geçerlik süresi 3 yıldır.
 • Enstitülerin yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES şartı aranmaz.

   Doktora

1) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Bazı programlar lisans sonrası doktora derecesi vermektedir. Bu programlara başvuruda Yüksek Lisans diploması şartı aranmaz.
 • Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar.
 • Tezsiz Yüksek Lisans mezunları doktora programlarına başvurabilirler.

2) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 65, lisans sonrası doktora programları için en az 70 almış olmak:

 • ALES yerine GRE veya GMAT puanı kullanılabilir. ALES sınavının geçerlik süresi 3 yıldır.

3) İngilizce eğitim yapan programlara başvurularda İngilizce yeterliliğini belgelemek:

 • Adayların ÜDS’den veya KPDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.
 • ÜDS/KPDS yerine TOEFL, IELTS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş diğer sınav sonuçları da kabul edilir.
 

     Sanatta Yeterlik

1) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar.

2) ÜDS’den en az 55 puan almış olmak:

 • ÜDS veya üniversitelerarası kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birinin belgelenmesi gereklidir.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

 Akademik takvimimizde belirtilen tarihlerde duyuru sistemi üzerinden yayımlanan ilan üzerinden başvuru yapılarak ön kayıt yapılır. Yine "ön kayıt tarihleri" arasında başvuru için gerekli evrakla birlikte aynı süre içerisinde ilgili enstitülere elden teslim edilerek ön kayıt işlemi tamamlanır. 

Değerlendirme Süreci

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Mesleki Bilgi Değerlendirmesine (yazılı sınav) ve mülakata alınır. Yazılı sınav ve mülakat tarihleri lisansüstü başvuru süresi içinde enstitülerin web sayfalarından öğrenilebilir.

 

Kesin Kayıt

Lisansüstü program kabulleri asiller ve yedekler olmak üzere enstitülerin web sayfalarında ve Marmara Üniversitesi Duyuru Sistemi üzerinden ilan edilir. Bazı programlar Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini farklı bir alanda almış olanlara Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilirler.   

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1) Mezuniyet Belgesi

2) Sonuç belgesi (ALES veya eşdeğeri) veya bilgisayar çıktısı

3) TC Kimlik Numarası Beyanı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği

4) Askerlik Durum Belgesi

5) Transkript belgesi

6) Yabancı Üniversitelerden mezun olanların YÖK den alınmış varsa denklik belgesi

 

Ayrıca aşağıdaki yönetmelikten detaylı bilgi alınabilir: 

İlgili Mevzuat:

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 


KAMPÜSLERİMİZ

Marmara Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasına dağılmış 8 yerleşkede faaliyet göstermektedir. Bunlardan Acıbadem, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Göztepe, Kartal, Mehmet Genç Külliyesi yerleşkeleri Anadolu yakasında, Sultanahmet yerleşkesi ise Avrupa yakasındadır.

Toplam 3.254.430,28 m² olan yerleşkeler içinde alan itibarıyla en büyüğü 2.637.169 m² ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ’dir.

Diğer kampüsler ve yüzölçümleri ise şöyledir:

Mehmet Genç Külliyesi 292.232,28 m²,
Göztepe Yerleşkesi 149.281 m²,
Anadoluhisarı Yerleşkesi 121.991,00 m²,
Bağlarbaşı Yerleşkesi  36.707 m²,
Acıbadem Yerleşkesi 16.050 m²,
Kartal Yerleşkesi 1.000 m²  büyüklüktedir.

KÜLLİYE / YERLEŞKE YER ALAN AKADEMİK BİRİMLER

Acıbadem Yerleşkesi

Acıbadem-2a.jpg (16 KB)
 
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Güzel Sanatlar Enstitüsü  

Anadoluhisarı Yerleşkesi

anadoluhisarıa.jpg (11 KB)

 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
 Spor Bilimleri Fakültesi
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı

Bağlarbaşı Yerleşkesi

baglarbasıa.jpg (18 KB)
 
 İlâhiyat Fakültesi
 

Göztepe Yerleşkesi

göztepea.jpg (14 KB)
 
 Atatürk Eğitim Fakültesi
 Fen-Edebiyat Fakültesi
 Mühendislik Fakültesi
 İktisat Fakültesi
 Teknoloji Fakültesi
 İşletme Fakültesi
 İletişim Fakültesi
 Hukuk Fakültesi
 Adalet Meslek Yüksekokulu
 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 Yabancı Diller Yüksekokulu
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Avrupa Araştırmaları Enstitüsü
 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
 Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü
 Sürekli Eğitim Merkezi
 Uzaktan Eğitim Merkezi
 Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü
 İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü

Kartal Yerleşkesi  
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mehmet Genç Külliyesi

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi  
 Tıp Fakültesi
 Eczacılık Fakültesi
 Diş Hekimliği Fakültesi
 Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 Gastroenteroloji Enstitüsü
 Nörolojik Bilimler Enstitüsü 
 Marmara Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve   Araştırma Merkezi 

Sultanahmet Yerleşkesi

Sultanahmet-5a.jpg (14 KB)
 
 Rektörlük
 Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu
 Cumhuriyet Müzesi

 

 


BESLENME

Yerleşkelerimizde bulunan yemekhanelerimizden günlük ortalama olarak 10 bin öğrencimiz ve personelimiz yararlanmaktadır.

Göztepe, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı Yerleşkelerimizde öğlen ve akşam yemek hizmeti; Acıbadem, Kartal, Başıbüyük, Sultanahmet Yerleşkelerimizde ise öğlen öğününde yemek hizmeti verilmektedir. Tüm Yerleşkelerimizde yıllık ortalama 1.500.000 öğrencilerimiz ve çalışanlarımız yemek hizmetinden faydalanmaktadır.  

Yerleşkelerimizde sunulan yemek hizmeti ihale yoluyla temin edilmektedir. Yüklenici Firma taşıma usulüyle yemekleri yerleşkelerimize ısıyı ve havayı geçirmeyen termoboxlarda transferini sağlamaktadır. Daire Başkanlığımız kontrol teşkilatı tarafından, yemeklerin uygunluğu kontrol edilerek servise sunulmaktadır.

Sunulan yemeklerden hergün numune alınarak 72 saat uygun koşullarda saklanmaktadır. Gerekli görüldüğünde veya ayda birkez düzenli olarak alınan numuneler yetkili laboratuvarlara tahlile gönderilmektedir.

Üniversitemiz yemekhanelerinden alınan numunelerin muayene ve analiz raporlarını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Öneri ve şikayetleriniz için buraya tıklayarak formu doldurabilir yada sks@marmara.edu.tr adresine e-posta gönderebilirisiniz.

Üniversitemiz Yemekhaneleri Memnuniyet Anketi sonuçlarını görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Üniversitemiz yemekhanelerinde kullanılan malzeme markaları ve ilgili belgeleri yemekhanelerimizde yer alan bilgi panolarından veya buraya tıklayarak görebilirsiniz. 

 

 


SPOR VE AKTİVİTE

Üniversitemiz bünyesinde yer alan konferans salonları ve spor salonlarında yapılacak etkinliklerin yönetimi, Yerleşkelerimizde yapılan sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlik yazışmalarının takibi, Üniversitelerarası sosyal-kültürel faaliyetlere ve spor müsabakalarına öğrencilerimizin katılımının sağlanması, öğrenci kulüplerimizin denetim, kuruluş, güncelleme ve etkinlik evraklarının takibi, sonuçlandırılması Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Başkanlığımıza bağlı; Göztepe Yerleşkesinde Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu (224 koltuk kapasiteli) ve Enstitü Binası Konferans Salonu (142 koltuk kapasiteli),  Sultanahmet Yerleşkesinde Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans Salonu  (200 koltuk kapasiteli) olmak üzere toplam üç kültür merkezi ve Göztepe Yerleşkesinde 125. Yıl Amfisi  ( 483 kişi oturma kapasiteli açık amfi)  bulunmaktadır. 

Başkanlığımıza bağlı Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonunda 643 kişi oturma kapasiteli basketbol-voleybol salonu, fitness salonu, masa tenisi salonu bulunmaktadır. Ayrıca bir adet açık hava tenis kortu, bir adet açık hava basketbol-voleybol sahası mevcuttur.

Hafta sonu öğrencilerimize yönelik olarak ücretsiz  kültür  ve spor faaliyetleri bulunmaktadır. Göztepe Yerleşkemizde bulunan spor salonun da öğrencilerimizin ve personelimizin çeşitli spor faaliyetleri için yararlanması sağlanmakta ve Geleneksel Rektörlük Kupası Karşılaşmaları kapsamında Basketbol (Bayan-Erkek), Voleybol (Bayan-Erkek), Futbol (Bayan-Erkek), Masa tenisi turnuvası, Satranç turnuvası düzenlenmektedir.

 

 


SAĞLIK HİZMETLERİ

Daire Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Mediko-Sosyal Merkezlerimiz öğrencilerimiz ile akademik ve idari personellerimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine sağlık hizmeti sunmaktadır. Göztepe ve Acıbadem Yerleşkelerimizde Mediko-Sosyal merkezlerimiz mevcuttur.

Merkezlerimizde aile hekimi uzmanlarımız, pratisyen hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimiz hizmet vermektedir. Göztepe Mediko - Sosyal Merkezimizde; biyokimya laboratuarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışma ve rehberlik ile diyet ünitelerinde hizmet verilmektedir.

Sağlık ünitesine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri poliklinik doktorları tarafından değerlendirilmekte, teşhis ve tedavileri yapılmakta; gerekli görülenler hasta nakil ambulansımız ile hastanelere sevk edilmektedir.

Göztepe Yerleşkesi Mediko Sosyal Binası

 

 


YURTLAR

Üniversitemiz kız öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için Göztepe Yerleşkemizde 2 adet Kız Öğrenci Yurdumuz mevcuttur.

 ÖZMEN AKTAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Özmen Aktar Kız Öğrenci yurdunda 336 öğrenci barınmaktadır. Banyo ve wc'li odalarda 24 saat sıcak su hizmeti ve bir mini buzdolabı mevcuttur. Odalarımızda yataklarımız ranza tipidir. Yurdumuzda 5 adet etüt odası, 2 tv odası, mutfak ve çamaşırhane bulunmaktadır. Yıkatılan çamaşırlar için ücret alınmamaktadır. Odalarımız 6 kişiliktir.

Öğrencilerimiz Wirless internet sisteminden odalarında sınırsız şekilde yararlanmaktadırlar. Yurdumuzda öğrencilerimizin yararlanabileceği sıcak su ve yiyecek-içecek otomatları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz dışarıdan gelen telefon görüşmelerini katlarda bulunan telefonlardan yapmaktadırlar.

HANDAN ERTUĞRUL KIZ ÖĞRENCİ YURDU

72 öğrenci kapasiteli olan Göztepe Yerleşkemizde bulunan yurdumuzda banyo-wc, çamaşır makinaları ve buzdolabı odalarda mevcut olup, ranza tipi yataklarımız bulunmaktadır. Yurdumuzda 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Ayrıca 2 etüd odası, 1 mutfak ve 1 Tv dinlenme odası bulunmaktadır. Odalarımız 6 kişiliktir. Öğrencilerimiz Wirless internet sisteminden odalarında sınırsız şekilde yararlanmaktadırlar.

YURTLARIMIZDAN GENEL FOTOĞRAFLAR

       
     

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 28.07.2021 11:48:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM