Eğitim - Öğretim Rehberi

Lisansüstü Öğrenim

Üniversitemizde lisansüstü düzeyinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvurularda aranan genel koşullar, başvuru süreci ve kabul süreci aşağıda anlatılmıştır. Farklı programlarda ilave koşulların sağlanması istenebilir ve burada listelenen belgelere ilave belgeler talep edilebilir. Başvuracağınız enstitünün web sayfasını ayrıca takip etmeniz gerekir.

Lisansüstü Özel Öğrenci:

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. 

 

Genel Başvuru Koşulları:

 Yüksek Lisans

1) Lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar lisans öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar. Ancak kesin kayıt süresinde mezuniyetlerini belgelemeleri gereklidir.

2) ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 60 almış olmak:

 • ALES yerine GRE veya GMAT sınav sonuçları da kullanılabilir. ALES sınavının  geçerlik süresi 3 yıldır.
 • Enstitülerin yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz
 • Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda ALES şartı aranmaz.

   Doktora

1) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Bazı programlar lisans sonrası doktora derecesi vermektedir. Bu programlara başvuruda Yüksek Lisans diploması şartı aranmaz.
 • Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar.
 • Tezsiz Yüksek Lisans mezunları doktora programlarına başvurabilirler.

2) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 65, lisans sonrası doktora programları için en az 70 almış olmak:

 • ALES yerine GRE veya GMAT puanı kullanılabilir. ALES sınavının geçerlik süresi 3 yıldır.

3) İngilizce eğitim yapan programlara başvurularda İngilizce yeterliliğini belgelemek:

 • Adayların ÜDS’den veya KPDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.
 • ÜDS/KPDS yerine TOEFL, IELTS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş diğer sınav sonuçları da kabul edilir.
 

     Sanatta Yeterlik

1) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar.

2) ÜDS’den en az 55 puan almış olmak:

 • ÜDS veya üniversitelerarası kurulca kabul edilen sınav sonuçlarından birinin belgelenmesi gereklidir.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

 Akademik takvimimizde belirtilen tarihlerde duyuru sistemi üzerinden yayımlanan ilan üzerinden başvuru yapılarak ön kayıt yapılır. Yine "ön kayıt tarihleri" arasında başvuru için gerekli evrakla birlikte aynı süre içerisinde ilgili enstitülere elden teslim edilerek ön kayıt işlemi tamamlanır. 

Değerlendirme Süreci

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Mesleki Bilgi Değerlendirmesine (yazılı sınav) ve mülakata alınır. Yazılı sınav ve mülakat tarihleri lisansüstü başvuru süresi içinde enstitülerin web sayfalarından öğrenilebilir.

 

Kesin Kayıt

Lisansüstü program kabulleri asiller ve yedekler olmak üzere enstitülerin web sayfalarında ve Marmara Üniversitesi Duyuru Sistemi üzerinden ilan edilir. Bazı programlar Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini farklı bir alanda almış olanlara Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilirler.   

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1) Mezuniyet Belgesi

2) Sonuç belgesi (ALES veya eşdeğeri) veya bilgisayar çıktısı

3) TC Kimlik Numarası Beyanı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği

4) Askerlik Durum Belgesi

5) Transkript belgesi

6) Yabancı Üniversitelerden mezun olanların YÖK den alınmış varsa denklik belgesi

 

Ayrıca aşağıdaki yönetmelikten detaylı bilgi alınabilir: 

İlgili Mevzuat:

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 


 

 

Öğrenci Kimlik Kartı

 

 

Marmara Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına yönelik kampüs kart kampüs içerisindeki hayatı kolaylaştırmak ve kampüs içi / dışı finansal ihtiyaçları gidermeyi amaçlar.

 

Kart Özellikleri: Tek kart içerisinde; Kimlik kartı,  Multinet kart, Banka kartı, Kampüs içi E-Cüzdan (Yemekhane, Otopark, Kapı Girişleri, Kütüphane..vb) fonksiyonları mevcuttur.

 

Kartlarda biri Multinet networkünde, diğeri yemekhane/otopark vb kampüs içi harcamalarda kullanılmak üzere iki adet chip bulunmaktadır. Kartlar maestro kart olup, MasterCard logosu bulunan tüm POS ve ATM’lerde kullanılabilir.

 

Bakiye Yükleme: Karta AçıkDeniz ATM’lerinden, AçıkDeniz İnternet Bankacılığından ve üniversite içerisindeki kiosklardan para yüklenebilir.

 

Ücret: Marmara Üniversitesi Kampüs Kart için ücret alınmamaktadır. Ancak kartın kayıp/çalıntı nedeni ile yenilenmesi durumunda 10 TL kart yenileme ücreti tahsil edilmektedir.

Ayrıca kartlara bağlı açılan vadesiz hesaplar ve hesaba gelen para transfer işlemlerinden ücret alınmamaktadır.

Marmara Üniversitesi kampüs karta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde indirim uygulanmaktadır.


İndirimli Seyahat Kartı

İndirimli seyahat kartı İstanbul’da ikamet eden öğrenciler için ulaşım araçlarından indirimli yararlanmanın yanında; sinema, tiyatro vb. bazı hizmetlerden de indirimli yararlanmak için kullanılan bir karttır. İndirimli seyahat kartı almak isteyen öğrencilerimiz İETT web sayfasından bilgi alabilir ve  online başvuru yapabilirler. İndirimli Seyahat Kartı başvuruları üniversitemiz öğrenci işleri ve bürolarına yapılamaz.


Askerlik İşlemleri

Öğrenci kayıtları esnasında adayların askerlik durumları incelenir ve askerlik tecil işlemleri fakültelerin öğrenci işleri birimlerince yapılır. Detaylı bilgi için ilgili akademik birimdeki öğrenci işleri bürosu ile görüşebilirsiniz.


Kütüphane

 

 

Marmara Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, günümüz dünyasında hayati öneme sahip “bilgiye erişimi” üniversite içinde en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirmeyi kendine görev edinmiş bulunan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, günümüzde Merkez Kütüphane’nin dışında çeşitli kampüslerde yer alan birim kütüphaneleriyle tüm Marmara Üniversitesi öğretim elemanı ve öğrencilerine hizmet vermektedir.

Kütüphanelerimiz çağın modern bilgi hizmetleri açısından vazgeçilmez olan elektronik bilgi kaynakları konusunda da ileri çalışmalar içersindedir. On-line veritabanları ile ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ‘un büyük üyelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı on-line veritabanları ile  e-dergiler'e , e-kitaplar'a, kullanıcıların Internet ağına bağlı herhangi bir bilgisayardan erişmelerini sağlamıştır.


Beslenme ve Barınma

Beslenme hizmetleri olarak Üniversitemizin bütün kuruluş ve birimlerinde, öğrenci ve çalışanlara öğle yemeği, ayrıca ikili öğretim nedeniyle öğrencilere akşam yemeği verilmektedir. Bütün kampüslerin bu hizmetleri ise Üniversitemiz bütçesinden karşılanmak üzere yemek hizmeti veren dışardan özel firmalardan satın alınmaktadır. Detaylı bilgi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası ziyaret edilmelidir.

Kız öğrenciler için üniversitemiz bünyesinde iki adet yurt bulunmaktadır.

Erkek öğrencilerin üniversitemiz içindeki yurtlarda barınma imkanı olmayıp, Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda kalma imkanları vardır. Detaylı bilgi için Kredi ve Yurtlar Kurumunun sitesini ziyaret ediniz.


Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemizde öğrencilerin katılabileceği farklı amaç ve görevler üstlenmiş ve etkinlikler yürüten birçok kulüp bulunmaktadır. Öğrenci kulüpleri ile ilgili detaylı bilgi SKS sayfalarında bulunmaktadır. Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma ve denetim işlemleri Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır.  Kulüpler faaliyet alanlarına göre A tipi ve B tipi olmak üzere iki türde kurulabilirler.  A tipi kulüpler bölüm kulüpleri, B tipi kulüpler ise üniversite genelinde faaliyet gösteren  kulüplerdir. 

Üniversitemizde aktif olarak çalışan öğrenci kulüplerininin listesine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığısayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Spor ve Etkinlikler

Üniversitemiz, öğrencilerimizin boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeleri için geniş bir yelpaze sunar. Göztepe Kampüsümüzde, 1 fitness salonu, 1 basketbol sahası, 3 adet antrenman salonu, 1 jimnastik salonu, 1 tırmanma duvarı, 1 bilardo salonu ve bir müzik stüdyosundan oluşan çok amaçlı bir spor kompleksi vardır. Anadolu Hisarı Kampüsümüzde, 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 açık basketbol ve voleybol sahası, 2 adet futbol sahası, 3 tenis kortu, 1 kapalı jimnastik salonu içeren 2 kapalı spor salonu vardır.

Öğrencilerimizin Haydarpaşa, Bahçelievler, Bağlarbaşı, Acıbadem ve Nişantaşı Kampüslerinde de yararlanabilecekleri birçok basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır. Sağlık, Kültür ve Daire Başkanlığı, voleybol, basketbol, dağcılık, tenis, masa tenisi ve satranç gibi alanlarda öğrenciler ve üniversite personeli için ücretsiz kurslar düzenlemektedir. Üniversitemizde öğrenciler tarafından kurulan 150 öğrenci kulübü vardır. Bu bağlamda, profesyonel konserler ve gösteriler gibi, öğrenci kulüpleri tarafından organize edilen kültürel ve sosyal faaliyetlere yer verilir. Detaylı bilgi için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

a


 

 


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 16.03.2020 12:16:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM