Öğrenci Formları

Çevrimiçi savunma beyan formu Tıklayınız...

Çevrimiçi savunma beyan formu Tıklayınız...

Çevrimiçi savunma başvuru ek formu UZEM (Excel)  Tıklayınız

Çevrimiçi Tez savunma başvuru formları (Word hali) (Ek-E1- Ek-F1) Tıklayınız

EK-F1 formu, savunma jürileri yönetim kurulunda onaylandıktan sonra kullanılacaktır.

Doktora Yeterlilik Formları

Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

Yeterlik Sınavı Komitesi Formu İçin Tıklayınız...

 

Tez Seçimi Öncesi Formlar

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Öneri Formu (Tez Konusu Seçim Dilekçesi) İçin Lütfen Tıklayınız...

Doktora Tez İzleme Komitesi Formu İçin Tıklayınız...

 

Tez Süreci Formları

Doktora Tez İzleme Raporu Formu için Tıklayınız...

Doktora Öğrencilerinin Ek Süre Talep Formu için tıklayınız...

Yüksek Lisans Öğrencileri için tez çalışmaları sürecinde 6 ayda bir danışmanları tarafından doldurulması gerekli Tez Çalışma Takip Formu için tıklayınız...

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ek Süre Talep Formu  için tıklayınız...

 

Tez Tesliminde

Tez Tamamlama Dilekçesi İçin Tıklayınız...

Yüksek Lisans Tez Savunması Öncesi Tez Teslim Tutanağı için Tıklayınız... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Doktora Tez Savunması Öncesi Tez Teslim Tutanağı için Tıklayınız... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonrası Tez Teslim Tutanağı için Tıklayınız... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Doktora Tez Savunması Sonrası Tez Teslim Tutanağı için Tıklayınız... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

Proje Tesliminde

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Tutanağı için tıklayınız... (Bu form proje tesliminde ikinci kapaktan sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 07.04.2021 14:21:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM