Öğrenci Formları

Çevrimiçi Savunma Formları

Çevrimiçi savunma beyan formu Tıklayınız...

Çevrimiçi savunma beyan formu Tıklayınız...

Çevrimiçi savunma başvuru ek formu UZEM (Excel)  Tıklayınız

Çevrimiçi Tez savunma başvuru formları (Word hali) (Ek-E1- Ek-F1) Tıklayınız

EK-F1 formu, savunma jürileri yönetim kurulunda onaylandıktan sonra kullanılacaktır.

 

Doktora Yeterlilik Formları

Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu İçin Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz...

Yeterlik Sınavı Komitesi Formu İçin Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz

 

Tez Seçimi Öncesi Formlar

Yüksek Lisans ve Doktora Tez Öneri Formu (Tez Konusu Seçim Dilekçesi) İçin Lütfen Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz...

Doktora Tez İzleme Komitesi Formu İçin Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz...

 

Tez Süreci Formları

Doktora Tez İzleme Raporu Formu için Sağ Tıklayıp yıp farklı kaydediniz...

Doktora Öğrencilerinin Ek Süre Talep Formu için Sağ tıklayıp farklı kaydediniz...

Yüksek Lisans Öğrencileri için tez çalışmaları sürecinde 6 ayda bir danışmanları tarafından doldurulması gerekli Tez Çalışma Takip Formu için Sağ tıklayıp farklı kaydediniz...

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ek Süre Talep Formu  için Sağ tıklayıp farklı kaydediniz...

 

Tez Teslim Formları

Tez Tamamlama Dilekçesi İçin Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz...

Yüksek Lisans Tez Savunması Öncesi Tez Teslim Tutanağı için Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Doktora Tez Savunması Öncesi Tez Teslim Tutanağı için Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonrası Tez Teslim Tutanağı için Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Doktora Tez Savunması Sonrası Tez Teslim Tutanağı için Sağ Tıklayıp farklı kaydediniz... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

 

Proje Teslim Formları

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Tutanağı için Sağ tıklayıp farklı kaydediniz... (Bu form proje tesliminde ikinci kapaktan sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 28.07.2021 10:43:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM