Başvuru Şartları Ve Değerlendirme

Başvurular başvuru.marmara.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Başvuru Şekli;

Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular);

 

  1. Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
  2. Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)” hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.) (Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
  3. Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir .) (zorunlu); Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen tüm fotoğraflar iptal edilecektir.
  4. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir ); Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
  5. Türkçe olmayan belgelerde;  (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
  6. TÖMER belgesi.  Yabancı Uyruklu adaylar en az B2 Seviyesinde tömer belgesi getirmek zorundadır. (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans  programdan mezun olanlardan istenmez. )
  7. Okul Tanıma Belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar) Okul tanıma belgesi,kesin kayıt sırasında aday tarafından Enstitümüze teslim edilecektir.

*Başvurusu onaylanan adaylar "Mesleki Değerlendirme Sınavına" girebilmesi için başvuru sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) güncel "Sınav Giriş Belgesi"ni sınavdan 2 (iki) gün önce almaları gerekmektedir.

** Ön başvuru yapan adaylar başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) başvuru durumlarına bakmaları gerekmektedir.

   

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU

 

Tezli Programlar 

T.C. Uyruklu

 (Yüzde)

Tezli Programlar

Yabancı Uyruklu

(Yüzde)

Tezsiz Programlar

T.C. Ve Yabancı Uyruklu (Yüzde)

ALES veya eşdeğer sınav

50

-

-

Transkript Notu

20

40

40

Mesleki Bilgi Değerlendirme

15

40

40

Mülakat (Sözlü)

15

20

20

TOPLAM

100

100

100


Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 05.05.2023 09:50:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM