Birim Stratejisi

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
Eğitim kalitesini yükseltmek 
 • Öğrencilere analitik düşünme becerisinin kazandırılması,
 • Öğrenci-öğretim elemanı karşılıklı iletişim ve etkileşiminin artırılması,
 • Öğrenci projelerinin artırılması,
 • Eğitimde bilgisayar kullanım oranlarının artırılması
 • Öğrencilere araştırmaya yönelik teknik imkân ve araçların sağlanması
 • Teorinin yanı sıra uygulamaya dönük çalışmaların arttırılması
 
Uluslararası alanda bilimsel kaliteyi arttırmak; 
 • Uluslararası yayınlara ulaşım imkânının arttırılması 
 • Yabancı dilde akademik çalışmalara ağırlık verilmesi
 • Uluslararası sempozyumların düzenlenmesi ve yayınların yapılması
 • Derslerin yabancı dilde yapılabilme imkânının yaratılması
 
Eğitim faaliyetlerinde verimlilik ve etkinliği arttırmak; 
 • Yeni eğitim ve öğretim yöntemlerinin izlenmesi
 • Öğrenciler arasında takım ruhunun arttırılması
 • Öğrencinin motivasyonunun ve derse katılımının arttırılması
 • Öğretim elemanlarının motivasyonunun ve derse devamlarının arttırılması
 • Öğretim elemanlarının branşlarına yönelik yenilikleri takip etmelerinin sağlanması ve bunların öğrencilere aktarılması
 • Öğrenci otomasyon sistemine geçilmesi
 • Meslek içi eğitime önem verilmesi
 
Kurum kimlik ve kültürünü oluşturmak; 
 • Tüm paydaşların bir bütün olarak düşünülmesi
 • Kuruma aidiyet ruhunun yaratılması
 • Kararlar alınırken demokratik yöntemlerin uygulanması
 • Ortak bir gelecek planının oluşturulması
 • Mümkün olduğunca çok sosyal ortam yaratılması
 • Mezun izleme yönteminin etkin işletilmesi sağlanmalı
 
Uluslararası ilişkileri geliştirmek; 
 • Socrates Erasmus gibi programlara hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler bazında daha çok katılımın sağlanması
 • Yabancı üniversite ve öğretim elemanlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi
 • Yabancı üniversitelerle yapılan ortak projelerin arttırılması
 • Yabancı öğrenci ve öğretim üyesi sayısının arttırılması
 
 

Bu sayfa Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü tarafından en son 24.11.2023 12:11:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM