Mezuniyet İşlemleri

Tez Teslim Formları

Tez Tamamlama Dilekçesi İçin Tıklayınız...

Yüksek Lisans Tez Savunma Sonrası Tez Teslim Tutanağı için Tıklayınız... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Doktora Tez Savunması Sonrası Tez Teslim Tutanağı için Tıklayınız... (Bu form tez tesliminde ikinci kapaktan sonra, başarılı bulunan tezlerde ise tez onay sayfasından sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

Proje Tesliminde

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Tutanağı için tıklayınız... (Bu form proje tesliminde ikinci kapaktan sonra el yazısı ile ıslak imzalı olarak yer alır.)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet işlemleri için tıklayınız...

HIZLI ERİŞİM