Tez Konusu Belirleme

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİN TEZ KONUSU SEÇİMİNDE İZLEYECEKLERİ ADIMLAR

1. Tez öğrencisi belirlediği en az 5 konu başlığı ve bu konu başlıklarına ait literatür taraması yapmalıdır.

2. Belirlenen 5 konu başlığının;

    2.a. http://tez2.yok.gov.tr/ adresindeki "Basit Arama" başlığından YÖK'te daha önce yapılıp yapılmadığı öğrenci tarafından kontrol edilir ve konunuz ile ilgili tezlerin dökümü, danışmanınıza ve araştırma görevlilerine teslim edilmek üzere alınır. (son üç yıl içerisindeki aynı konu başlıkları tez konusu olarak seçilemez.)

    2.b. http://katalog.marmara.edu.tr/Yordam.htm adresindeki "Katalog" başlığından Marmara Üniversitesi'nde yapılıp yapılmadığı öğrenci tarafından kontrol edilir ve belirlediğiniz konular ile ilgili çalışmaların dökümü, danışmanınıza ve araştırma görevlilerine teslim edilmek üzere alınır. (son üç yıl içerisindeki aynı konu başlıkları tez konusu olarak seçilemez.)

    2.c. http://bse.test.marmara.edu.tr/arastirma/tez/  adresinden belirlediğiniz tez konularının Enstitü'de daha önceki yıllarda yapılıp yapılmadığı öğrenci tarafından kontrol edilir. (Enstitüde yapılmış bir tez, içeriği ve uygulaması farklı olmadıkça bir daha tez konusu olarak seçilemez.) 

3. Yukarıda belirtilen 2 adım ve alt başlıkları izlendikten sonra http://dosya.marmara.edu.tr/bse/ogrenci%20formalari/tez_dilek_esi.xls  adresinden veya Enstitü Öğrenci İşleri'nden "Tez Dilekçesi" alınır ve Danışman ile birlikte tez konusu belirlenerek, tez dilekçesi doldurulup imzalanır.

4. Tez Dilekçesi tez öğrencisi ve danışman tarafından imzalandıktan sonra, tez dilekçesi ve 2.a. - 2.b. maddelerinde istenenler ile Enstitü Araştırma Görevlilerine müracat edilir. Araştırma Görevlilerince tez konusunun YÖK'te - Marmara Üniversitesi'nde - Enstitü'de  yapılmış olup olmadığı ve halen devam etmekte olan tezlerle aynı olmaması konusunda araştırma yapılır.  Uygun bulunduğu takdirde Araştırma Görevlilerince tez dilekçesi imzalanır.   

5. Öğrenci dilekçenin bir fotokopisini danışmanına teslim etmeli ve bir fotokopide kendisine alarak Tez Dilekçesinin aslını Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmelidir.

Not: Tez konusunun en geç derslerin bitiş tarihi olan Haziran ayında belirlenmesi ve enstitüye teslim edilmesi gerekir.

HIZLI ERİŞİM